Yhteisötaide

Kumpulan koulukasvitarhalla järjestetään joka kesä yhteisötaideprojekti. Kesällä 2016 yhteisötaideprojekti oli  varjoteatterityöpaja, jonka vetäjinä toimivat kuvataiteilija Eeva Louhio ja assistentti Kristina Junolainen.

Työpajassa esitys tehtiin sermeille, joiden valo tuli suoraan auringosta. Kullekin sermille mahtui 2-4 työskentelijää. ”Tässä teatterin lajissa esiintyjinä ovat siluettihahmot ja niiden ohjaajat ovat piilossa sermin takana. Sen tähden aremmatkin esiintyjät uskalsivat olla rohkeasti mukana”, Louhio kertoo.

Työpajan kesto on räätälöitävissä kahdesta neljään tuntiin. Sinä aikana osallistujat ehtivät tehdä hahmot ja pienen esityksen. ”Työpajassa tekeminen on rentoa ja tiivistä. Muutaman tunnin aikana saatiin lyhyt, mutta sitäkin intensiivisempi näytös aikaan”, Louhio sanoo.

Yhteisötaide-työpajoihin osallistuivat kesän 2016 aikana Kumpulan koulukasvitarhalla sekä leiriläiset, henkilökunta, kesätyöntekijät että vapaaehtoistyöntekijät. Esitykset taltioitiin ja niistä tehdään kesäkauden jälkeen kooste kasvitarha.munstadi.fi -sivustolle.

Lisätietoa: yhteisötaiteilija Eeva Louhio eeva.louhio@hel.fi ja vastaava ohjaaja Senja Lappalainen senja.lappalainen@hel.fi