Keitä olemme

Keitä olemme

Kumpulan koulukasvitarhalla toiminnasta vastaavat Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Nuorisoasiainkeskus hallinnoi koulukasvitarhaa, ja toteuttaa toimintaa kumppanuutena Lasten ja nuorten puutarhyhdistys ry:n kanssa.

Lyhyt historia

Opetusvirasto vastasi koulukasvitarhatoiminnasta Kumpulassa toiminnan alusta, vuodesta 1928 alkaen. Tuolloin toiminta koulukasvitarhalla painottui kesälomien leiritoimintaan, jota järjesti opettajien kesävirkistystoimikunta. Käytännössä leiritoiminnasta vastasivat kesälomiaan viettävät opettajat.

Vuonna 1996 vastuu leiritoiminnasta siirtyi opettajien kesävirkistystoimikunnasta syntyneelle Koululaisten lomavirkistysyhdistys ry:lle, Hekololle, joka järjesti muitakin lasten kesäleirejä eri puolilla Suomea. Osa Hekolo:n aktiiveja halusi kuitenkin kehittää erityisesti kasvitarhatoimintaa ja perusti vuonna 2006 tätä tarkoitusta varten Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n.

Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry:n toiminnan päämääräksi tuli lisätä puutarhakulttuurin tuntemusta kaupungissa sekä  tukea kaikenikäisten hyvinvointia puutarhassa yhteisen työn ja virkistyksen kautta. Yhdistys pyrki kasvitarhatoiminnan kehittämisen ohella myös vahvistamaan lasten ja nuorten osallisuutta koulukasvitarhan toiminnassa. Se hyväksyi jäsenikseen ja vapaaehtoistoimijoiksi aikuisten ohella lapsia ja nuoria. Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry on järjestänyt Kumpulan koululaisten leiritoimintaa vuodesta 2007.

Puutarha-aluetta haluttiin hyödyntää kesäkautta laajemmin ja vuonna 2011 Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry aloitti Kumpulan koulukasvitarhalla nuorten puutarhatyöpaja Vihreän Oksan Verstaan. Vuonna 2014 Kumpulan koulukasvitarhan hallinta siirtyi Helsingin opetusvirastolta nuorisoasiainkeskukselle.

Nykyään Kumpulan koulukasvitarhalla järjestetään monipuolista toimintaa eri ikäisille. Koulukasvitarha tekee yhteistyötä koulujen, perheiden, päiväkotien ja nuorisotalojen kanssa ja tarjoaa kesätyö-, työharjoittelu- ja vapaaehtoismahdollisuuksia nuorille.  Kesäisin koulukasvitarhalla on kaikille avoin kahvila Utopiha. Koulukasvitarhan toiminnasta vastaa Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry ja Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus.

Lue lisää: www.lastenpuutarha.fi